born2drone
rejestracja
Terminy kolejnych kursów:

  8/9-czerwiec-2019
  6/7-lipiec-2019

VLOS (Visual Line of Sight)

Loty Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) odbywają się w zasięgu wzroku operatora lub obserwatora.

Miejsce szkoleń:

Szkolimy korzystając z infrastruktury Politechniki Poznańskiej (sale wykładowe oraz pracownia komputerowa) oraz Aeroklubu Poznańskiego (lotnisko Kobylnica).

Zakres szkolenia:

Szkolenie odbywa się zgodnie z programem zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W ramach kursu teoretycznego prowadzimy wykłady z tematów:
• Prawo lotnicze,
• Zasady wykonywania lotów,
• Człowiek jako operator BSP,
• Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
• Obsługa, budowa i działanie systemów BSP.

Kurs obejmuje minimum 14 godzin wykładów, 2 godziny ćwiczeń praktycznych na ziemi, ćwiczeń symulatorowych oraz co najmniej 4 godziny lotów BSP na lotnisku.
Szczegółowy program szkolenia VLOS znajduje się tu .

Kadra instruktorska

Instruktorem w naszej szkole jest Jędrzej Łukasiewicz - instruktor o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dydaktycznych. Z wykształcenia doktor fizyki. Jędrzej Łukasiewicz jest także egzaminatorem ULC w zakresie pilotażu bezzałogowych statków powietrznych.

Koszt kursu 999 PLN brutto

W ramach tej cenny kursant otrzymuje:
• 14 - godzin wykładów teoretycznych,
• sesję symulatorową,
• 2 - godziny ćwiczeń praktycznych na ziemi,
• 4 - godziny ćwiczeń praktycznych w powietrzu.

Dodatkowe loty:

Osoby które chcą poprawić swoje umiejętności lotnicze zachęcamy do wykupienia dodatkowych godzin lotu. Cena godziny lotu to 50PLN.

Informacje dodatkowe:

Osoby które chcą uzyskać uprawnienia VLOS do 5kg nie muszą przechodzić badań lotniczo lekarskich. Egzamin do uprawnień VLOS do 5 kg jest bespłatny.

Kontakt

tel. 889 851 222
szkolaborn2drone@gmail.com

BVLOS (Beyond Visual Line of Sight)

Lot BVLOS polega na wykonaniu przez BSP misji zaprogramowanej przez operatora. Operator kontroluje BSP za pomocą aparatury radiowej. Uprawnienia BVLOS pozwalają także na wykonywanie lotów VLOS.

Miejsce szkoleń:

Szkolimy korzystając z infrastruktury Politechniki Poznańskiej (sale wykładowe oraz pracownia komputerowa) oraz Aeroklubu Poznańskiego (lotnisko Kobylnica).

Zakres szkolenia:

Szkolenie odbywa się zgodnie z programem zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W ramach kursu teoretycznego prowadzimy wykłady z tematów:
• Prawo lotnicze,
• Meteorologia,
• Człowiek jako operator BSP,
• Nawigacja
• Procedury operacyjne.
• Osiągi i planowanie lotu,
• Obsługa, budowa i działanie systemów BSP,
• Zasady wykonywania lotów VLOS oraz BVLOS,
• Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne,

Kurs obejmuje minimum 25 godzin wykładów, 3 godziny ćwiczeń praktycznych na ziemi, ćwiczeń symulatorowych oraz co najmniej 10 godziny lotów BSP na lotnisku.
Szczegółowy program szkolenia VLOS znajduje się tu .

Kadra instruktorska

Instruktorem w naszej szkole jest Jędrzej Łukasiewicz - instruktor o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dydaktycznych. Z wykształcenia doktor fizyki. Jędrzej Łukasiewicz jest także egzaminatorem ULC w zakresie pilotażu bezzałogowych statków powietrznych.
Po zakończonym kursie organizujemy egzamin państwowy.

Koszt kursu 2350 PLN brutto

W ramach tej cenny kursant otrzymuje:
• 25 - godzin wykładów teoretycznych,
• sesję symulatorową,
• 3 - godziny ćwiczeń praktycznych na ziemi,
• 10 - godziny ćwiczeń praktycznych w powietrzu.

Dodatkowe loty:

Osoby które chcą poprawić swoje umiejętności lotnicze zachęcamy do wykupienia dodatkowych godzin lotu. Cena godziny lotu to 50PLN.

Informacje dodatkowe:

Osoby które chcą uczestniczyć w szkoleniu na uprawnienia BVLOS muszą poddać się badaniom lotniczo - lekarskim. Listę lekarzy orzeczników medycyny lotniczej można znaleźć na stronie ULC. Egzamin do uprawnień BVLOS jest realizowany przez zewnętrznego egzaminatora państwowego i jest płatny.

Kontakt

tel. 889 851 222
szkolaborn2drone@gmail.com